POLITIKE PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Ova Politika privatnosti primjenjuje se na prikupljanje, korištenje i otkrivanje podataka koje prikuplja Dulov LTD, 299a Bethnal Green Road, E2 6AH London, UK, e-mail: info@bih.biostilevita.com, telefon: (+386) 041610598 tokom korištenje naše web stranice opisuje relevantne smjernice (https://bih.biostilevita.com/). Pristupanjem ili korištenjem usluge pristajete na prikupljanje, korištenje i otkrivanje vaših podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete, nemojte pristupati ili koristiti Uslugu.

Ovu Politiku privatnosti možemo izmijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, a izmijenjenu Politiku privatnosti objavit ćemo na Servisu. Izmijenjena Politika stupa na snagu 180 dana nakon objavljivanja izmijenjene Politike usluge, a nastavak pristupa ili korištenja Servisa nakon tog perioda predstavlja prihvatanje izmijenjene Politike privatnosti. Stoga preporučujemo da s vremena na vrijeme pregledate ovu stranicu

Podaci koje prikupljamo:

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke o vama:

 • Ime i prezime
 • E-mail
 • Pretpostavka
 • Naslov
 • Informacije o plaćanju

Kako prikupljamo vaše podatke:

Podatke o vama prikupljamo/primamo na sljedeći način:

 • Kada popunite formular za registraciju ili na drugi način date lične podatke
 • Interakcija sa web stranicom
 • Iz javnih izvora

Kako koristimo vaše podatke:

Podatke koje prikupljamo o vama koristimo u sljedeće svrhe:

 • Marketing/promocija
 • Kreirajte nalog
 • Preporuke
 • Opšti uslovi poslovanja
 • Proces plaćanja
 • Podrška
 • Administrativne informacije
 • Upravljanje narudžbama kupaca
 • Upravljanje računovodstvom

Ako želimo koristiti vaše podatke u bilo koju drugu svrhu, tražit ćemo vaš pristanak i koristit ćemo vaše podatke tek nakon što dobijemo vaš pristanak i stoga samo u svrhu(e) za koju pristajemo, osim ako je drugačije propisano zakonom.

Kako dijelimo vaše informacije:

Vaše lične podatke nećemo dijeliti s trećim stranama bez vašeg pristanka, osim u ograničenim okolnostima opisanim u nastavku:

Analitika

Prikupljanje i obrada podataka

Od takvih trećih strana tražimo da koriste lične podatke koje im prenosimo samo u svrhu za koju su proslijeđeni i da ih ne zadržavaju duže nego što je potrebno za ispunjenje te svrhe.

Takođe možemo otkriti vaše lične podatke da bismo: (1) bili u skladu sa važećim zakonima, propisima, sudskim nalozima ili drugim pravnim postupkom; (2) sprovođenje ugovora zaključenih sa nama, uključujući ovu Politiku privatnosti; ili (3) odgovarati na tvrdnje da vaše korištenje usluge krši prava drugih. Ako se Usluga ili naša kompanija spoje sa drugom kompanijom ili ih preuzme, vaši podaci će biti među imovinom prenesenom na novog vlasnika

Očuvanje vaših podataka:

Vaše lične podatke čuvamo 90 dana do 2 godine nakon što korisnici zatvore svoje naloge ili koliko je potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili, kao što je detaljno navedeno u ovoj Politici privatnosti. Možda ćemo morati da zadržimo određene informacije na duži vremenski period, kao što je da zadržimo evidenciju/izveštaje u skladu sa važećim zakonom ili iz drugih legitimnih razloga kao što su sprovođenje zakonskih prava, sprečavanje prevara, itd. Preostale anonimne informacije i zbirne informacije, od kojih vas nijedna ne identificira (direktno ili indirektno), mogu se čuvati na neodređeno vrijeme.

Vaša prava:

U zavisnosti od važećih zakona, možda imate pravo da pristupite i ispravite ili izbrišete svoje lične podatke, ili da dobijete kopiju vaših ličnih podataka, da ograničite ili prigovorite na aktivnu obradu vaših podataka, možete tražiti od nas da podelimo ( prenijeti) vaše lične podatke drugoj organizaciji, povući svoju saglasnost za obradu vaših podataka, pravo na žalbu pravnom tijelu i sva druga prava koja mogu biti relevantna prema važećem zakonu. Za ostvarivanje ovih prava, pišite nam na info@bih.biostilevita.com. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev u skladu sa relevantnim zakonima.

Možete odustati od direktnih marketinških komunikacija ili profiliranja koje provodimo u marketinške svrhe tako što ćete pisati na info@bih.biostilevita.com.

Imajte na umu da ako nam ne dozvolite da prikupljamo ili obrađujemo tražene lične podatke ili povučete svoj pristanak za obradu u tražene svrhe, možda nećete moći pristupiti ili koristiti usluge za koje su vaši podaci traženi.

Kolačići itd.

Da biste saznali više o tome kako ih koristimo i koje mogućnosti izbora imate u vezi s ovim tehnologijama praćenja, pročitajte našu Politiku o kolačićima. -Politika o kolačićima.

Sigurnost:

Sigurnost vaših podataka nam je važna i mi ćemo poduzeti razumne sigurnosne mjere kako bismo spriječili gubitak, zloupotrebu ili neovlaštenu modifikaciju vaših podataka pod našom kontrolom. Međutim, s obzirom na rizike koji su uključeni, ne možemo garantirati apsolutnu sigurnost i shodno tome ne možemo garantirati ili jamčiti sigurnost bilo koje informacije koju nam prenosite, a vi to činite na vlastitu odgovornost.

Prigovori/Službenik za zaštitu podataka:

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom informacija koje imamo, pošaljite e-poštu našem službeniku za žalbe na Dulov LTD, 299a Bethnal Green Road, E2 6AH London, UK na info@bih.biostilevita.com. Mi ćemo rješavati vaše probleme u skladu sa važećim zakonima