Koja je procedura za traženje povrata jednog ili više proizvoda?

U slučaju ugovora na daljinu, kupac ima pravo obavijestiti Trgovca, ( Biostile Vita BIH ) u roku od 14 dana da odustaje od ugovora bez navođenja razloga za svoju odluku. Kupac mora proslediti komunikaciju Trgovcu na kontakt e-mail adresu info@bih.biostilevita.com. nedvosmislenom izjavom ili na obrascu koji se nalazi OVDJE .

Dalje je neophodno unesite :

  • broj nruđbe;
  • ime i prezime osobe koja je naručila;
  • e-mail narudžbe ili adresa za dostavu te poštanski broj.

Postupak zahtjeva za povrat proizvoda putem obrasca zahtjeva

Kupac mora ispuniti obrazac zahtjeva za povrat na sljedeći način:

  1. odaberite broj narudžbe za koju želite da zatražite povrat;
  2. u okviru odabrane porudžbine navesti količine i uslove proizvoda za vraćanje;
  3. Odaberite željeni način rješavanja između povrata novca ili izdavanja “kredita u trgovini”.

Zahtjev za povrat na mreži se zatim šalje na odobrenje korisničkoj službi.

U slučaju odbijenog zahtjeva za povrat, kupac će dobiti e-mail upozorenje s objašnjenjem odbijanja.

Ako je zahtjev za povrat prihvaćen, kupac će dobiti e-poruku s potvrdom i na taj način može nastaviti s otpremom proizvoda.

U slučaju odustajanja od ugovora, Trgovac će Kupcu vratiti sve primljene uplate odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavještenja o odustajanju od ugovora, u nepromijenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, oštećeni, izgubljeni. ili je njihova količina smanjena bez krivice korisnika (kupca). Trgovac može zadržati plaćanje sve dok ne primi vraćenu robu ili dok potrošač ne pošalje dokaz da je robu vratio, što god nastupi prije.

Trošak koji korisnik (kupac) ima za odustajanje od kupoprodajnog ugovora je trošak vraćanja proizvoda Trgovcu.

Ukoliko je poštanski paket sa kojim je korisnik (kupac) primio naručene proizvode fizički oštećen, ako sadrži sadržaj koji nedostaje ili ima znakove otvaranja, korisnik (kupac) mora o tome obavijestiti Trgovca kako bi ovaj mogao pokrenuti postupak reklamacije. u pošti.

U skladu sa prethodnim stavom, Trgovac će Vama (kupcu) vratiti uplaćeni iznos ili poklon karticu korištenu za vraćene proizvode, a korišteni promotivni kodovi i drugi popusti neće biti vraćeni korisniku (kupcu).

Povrat uplaćenog iznosa vrši Trgovac u Vašem ličnom svojstvu ili na Vaš (kupčev) transakcijski račun. Trgovac vraća iskorištenu poklon karticu u obliku kredita.

Treba li ti pomoć?

Kontaktirajte nas na info@bih.biostilevita.com za pitanja u vezi sa povratom novca.